KUNSTIG INTELLIGENS (AI)

KUNSTIG INTELLIGENS (AI)

I dette innlegget er det Kunstig intelligens (AI) som er temaet for dagen. Det vil bli tatt utgangspunkt av min tolkning av den andre forelesningen i Digital markedsføring med Arne Krokan i føringen. Dette innlegget skal også ta for seg en artikkel der Kunstig intelligens er i fokus. Jeg selv synes dette er et spennende tema og håper du også kanskje får sansen på Kunstig intelligens etter å ha lest dette innlegget.

Kunstig intelligens er et viktig digitalt verktøy som blir stadig mer og mer populært. Kunstig intelligens er allerede i god bruk, og det utvikles stadig mer. Du lurer kanskje på hva Kunstig intelligens egentlig er? Ettersom dette er en teknologi som stadig er i utvikling, er det vanskelig å fastsette en definisjon etter per dags dato, dermed vil jeg ta i bruk EUs ekspertgruppes definisjon: Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål. Enkelte KI-systemer kan også tilpasse seg gjennom å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere handlinger har påvirket omgivelsene.» (Regjeringen 2020)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/?ch=3

Kunstig intelligens er med på å gjøre hverdagen både smartere og enklere. For å forstå dette bedre, kan vi se på hva dette digitale verktøyet brukes til. Dette kan være i form av ansiktsgjenkjenning, talegjenkjenning, hjelpemidler for leger, og sikrere biltrafikk. Det betyr at dette er en teknologi som kan brukes til så mangt, og kreativiteten til hvor den kan brukes er bred. Denne teknologien er også det nærmeste vi har kommet til å kunne ha menneskelige trekk. AI ønsker og kan ha en god presisjon, for å kunne minske menneskelige feil. som vi alle gjør. (som for eksempel nå, hvor jeg glemte stor bokstav etter punktum). Dersom dette er en teknologi som blir brukt til sitt rette, har vi en spennende fremtid foran oss innenfor teknologiske hjelpemidler. 

Kunstig intelligens kan virke skremmende. Dette kommer av mange forskjellige grunner. Min største frykt når det kommer til denne typen teknologi er hvor stor tillit vi har til at en «robot» skal kunne utføre de ønskelige resultatene. Vil de kunne lære som menneskehjernen gjør av egne feil? Eller vil den kunstige intelligensen bare kunne programmeres til å gjøre en bestemt oppgave? Dette er noen saker man må ta i betraktning når det gjelder stor satsning på denne type teknologi. Det er mange ideer som virker helt fantastiske, men dessverre ikke fungerer i praksis. Dette vil fremtiden vise, og det vil bli spennende å se hvordan AL utvikles videre. Noe du også må tenke på er om du vil at en maskin skal lagre alt av informasjon om deg, og vil det alltid være at informasjonen som lagres er i trygge hender?

Jeg har valgt en artikkel fra E24 «KUNSTIG INTELLIGENS PÅ FULL FART INN I NÆRINGSLIVET: – KATASTROFALE KONSEKVENSER HVIS MAN IKKE FORSTÅR TEKNOLOGIEN». Denne artikkelen stiller spørsmål til AL teknologien sine:

  • Dårlige datakvalitet
  • Dårlige kvalitetssikring

Artikkelen baseres på Justin Fackrell og Martin Høy som er data scientists i DNV GL, og de blir sett på som selskapets fremste eksperter innenfor kunstig intelligens.

(MER OM DENNE ARTIKKELEN KOMMER SENERE)

Artikkel hentet fra E24: https://e24.no/betalt-innhold/bak-tallene/kunstig-intelligens-paa-full-fart-inn-i-naeringslivet-katastrofale-konsekvenser-hvis-man-ikke-forstaar-teknologien/24516503

Definisjon på AI: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/?ch=3

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *