KONSEKVENSER AV FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER

KONSEKVENSER AV FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER

I dette innlegget skal vi se på hva filterbobler og ekkokammer er, og hvilke konsekvenser disse kan påføre menneskeheten via nett. Problemstillingen som er valgt handler om politikk, og hvordan filterbobler og ekkokammer påvirker vårt politiske bilde på nett.

Are You Trapped in a Marketing Bubble? - Step2 Branding and Design
Bilde hentet fra : https://step2branding.com/marketing-bubble/

Filterboble- er en boble av informasjon som er avgrenset for å dekke informasjon som du som forbruker av internett er ute etter.  Denne boblen oppstår når en algoritme på nett avgrenser den informasjonen som passer best for deg. Dette blir basert på hva du tidligere har søkt på, eller hva du liker å lese. Med andre ord, er dette for å gjøre det lettere å filtrere innhold på internett for deg.

Dette har sine negative sider med at du blir skjermet for informasjon, og kun dine egne tanker blir styrket. Dette kommer av at det er jo det du finner av informasjon, siden algoritmen i filterbobler avgrenser og tilpasser seg på den måten som kan passe deg best. Så hvor bra er det at vi mennesker måter motstand på nett med at kun våre egne syn styrkes og vi mister kanskje nødvendig informasjon?

Hvordan vil filterbobler påvirke dine politiske valg, og hva vil konsekvensene bli ut av det?

Problemet her vil ligge i at du vil bli litt skjermet fra informasjon som kan faktisk være ganske så essensielt når du skal foreta et valg av et politisk parti. Det vil også være at du for det meste får informasjon fra en kilde, og dette vil gjøre valget ditt ensidig. Dette kommer av at vi har lettere for å utelukke det vi ikke vil. Sånn at vi slipper å lese om alt, og dette vil kunne skape problemer. Eli Pariser i boken «the filter Bubble» har sagt at vi må passe oss for å ikke bli fanget i denne filterboblen. Dette er på grunnlag av at henne frykter vi ikke blir godt nokk eksponert for informasjon som kan endre eller utvide synet vårt på saker. Så filterbobler vil kunne være farlig for poltikk, siden vi lettere bli eksponert til kanskje kun det partiet vi ønsker, og da som videre hindrer oss til å endre syn på et parti eller en politisk figur.

Kilder:

https://snl.no/filterboble

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *