Fanget opp av
Month: mars 2021

REFLEKSJONSNOTAT

REFLEKSJONSNOTAT

Dette er den andre delen av digital markedsføring der fokuset har gått over fra digital økonomi til sosial kommunikasjon i et bærekrafsperspektiv. Bærekraft er fremtiden derfor er det viktig og skaffe seg informasjon om akkurat dette teamet. I denne delen har vi gått over til Cecilie Staude som foreleser. Så i dette innlegget skal vi se tilbake på det  som har vekket interesse hos meg, og hva jeg sitter igjen med etter del 2 nå.

Del 2 startet med en lett introduksjon med hva vi kunne forvente å lære oss i denne delen. Det kom raskt frem at vi nå skulle se på hvordan en bedrift kan se mer bærekraftig ut. Vi fikk tidlig utdelt eksamensoppgaven noe som jeg personlig syntes var veldig behagelig for det ga bedre tid til å disponere tid til oppgaven og bedre tid til å innhente informasjon om den selvvalgte bedriften vi skulle ha om i eksamensbesvarelsen.  I den forsand valgt jeg og gruppen min å skrive om bilprodusenten BMW. Vi valgte akkurat denne bedriften fordi det er en industri som er preget av et dårlig rykte innenfor bærekraft. Nå som jeg har arbeidet tett på eksamen, har jeg lært mye om hvordan BMW faktisk er en stor bidragsyter til at verden skal nå FNs bærekraftsmål. BMW er en spenneden bedrift med klare og store mål, det er interessent å se på hvor mye de har og kommer til å investere i til en bærekraftig verden.

For å være helt ærlig så var jeg ganske skeptisk til tidlig informasjonen jeg fikk med hvor bærekraftig BMW var, men etter å ha lest meg godt inn, endret synet seg. Så med det kan jeg si at BMW ikke driver med grønnvasking som for eksempel da Elkjøp gjorde når de skulle ha «Green weekend» som da kun var et navn og hadde ingenting med miljøet. Denne kampanjen skapte først god oppmerksomhet siden kundene fikk et inntrykk av at Elkjøp hadde kastet seg på den grønne bølgen. Noe som i etter tid ikke var sant. Det er viktig fremover at bedrifter ikke misleder kundene sine med grønne tiltak. Dette går under navnet grønnvasking og er ikke bra for noen som helst.

Etter dette kruset har jeg fått et mer bærekraftig fokus, siden nå har jeg sett mer i dybden og viktigheten med å bidra for fremtiden. Jeg synes alle bedrifter burde se mer på lokale fornybare kilder som er tilgengelig og minske den fossil transporten. Et alternativ der er å ta i bruk mest mulig tog der det er tilegnelig, og unngå frakting med store tank skip som forunenser mye. Jeg har også fått en vekker om hvordan mange bedrifter prøver å grønn vaske sine kunder, med å få kundene til tro at en kampanje er miljøbevisst.

Kilder:

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2020/05/12/7526744/elkjop-og-keiserens-gronne-klaer

BMW BÆREKRAFTIGHET

BMW BÆREKRAFTIGHET

I dette innlegget skal jeg fortelle om i hvilken grad bærekraft er integritet i BMW, og hvordan bilbransjen vil se ut om 5-10 år med fokus på bærekraft. En bærekraftig fremtid er noe alle bedrifter og virksomheter må ta styring til. Vi må alle bidra til at verden kan bli 100% fornybar, og det satses stort med alt fra solenergi, vannkraft, bølgekraft, biodiesel og vindkraft. BMW er en bedrift som kan med stolthet fortelle at alt av produksjon av bilder i Europa blir produsert med 100% fornybar energi.

https://www.sloyd-detaljer.no/slojd-detaljer/barekraft

Bærekraft er viktig for BMW og det kan du se med tiltakene de har gjort og hvordan de satser med deres nye elbiler. BMW fremmer at bilene deres er kun lagd på gjenbruk bare materieller og produsert på fornybar energi.  

Det som er negativt med fornybar energi er at det koster mer enn fossilt. Noe som gjør at bilene til BMW har en økende pris og dette kan skape problemer for den yngre målgruppen, ettersom de kanskje ikke har de økonomiske forutsetningene som de andre i målgruppen til BMW.

Det er viktig at BMW gir kundene sine mer miljøvennlige alternativer. Dette vil være alt fra fossile biler med lavt Co2 utslipp, biodiesel og elektriske biler. De fleste forbrukere er interesserte i et mer miljø vennlig alternativ når det gjelder biler. Så her må BMW være på banen å tilby akkurat det.

BMW har lenge blitt sett på som et relativt eksklusiv bilmerke, og med bærekraftig produksjon øker prisen mer. Dette gjør at ikke mange har råd til bilene de tilbyr. Du kan se den elektriske bilen i3 som er en liten «by bil» som koster rundt 300 000kr. Dette er en pris som for mange vil bli for høy. Så det og kunne tilby et mer gunstig alternativ kan være noe BMW kan se på fremover.

https://www.bmw.no/no/all-models/2seriesoverview/gran-coupe/2019/bmw-2-serie-gran-coupe-oversikt.html

Bilbransjen har en lang vei å gå generelt. De har ansvar for å produsere på en bærekraftig måte, pluss de må tilby produkter som ikke har for mye Co2 utslipp. Store bedrifter som Volkswagen, Fiat, Tesla,  Nissan og BMW jobber med å utvikle elektriske biler. I tillegg må de fortsette å ta i bruk av fornybar energi under sine produksjoner. Samt de må ha fokus på gjenbruken av materialer som går til biler. En ting de store bilbransjene kan ta forhold til er et mer fokus på bruktbiler og ikke bare produsere helt nye biler.

Om 5-10 år kan vi kanskje se hele bilbransjen som 100% fornybar og biler som går på enten elektrisitet eller biodiesel. Bilbransjene som ikke satser elektrisk vil kanskje forsvinne, for sånn det ser ut nå så ligger fremtiden i elektriske biler. Derfor er det viktig å være raskt i på den banen. Dette kommer av at forbrukerne er opptatt av hvor langt de elektriske bilene kan gå uten ladning, så for å oppnå akkurat dette. Må de utvikle forskjellige teknologier og finne batterier som kan oppfylle forbrukerne sine ønsker.  

Kilder:

https://www.sloyd-detaljer.no/slojd-detaljer/barekraft

https://www.bmw.no/no/all-models/2seriesoverview/gran-coupe/2019/bmw-2-serie-gran-coupe-oversikt.html

FNs BÆREKRAFTSMÅL

FNs BÆREKRAFTSMÅL

I dette innlegget skal vi se på hvilke av FNs bærekraftsmål som er mest bransjerelevant og hvorfor akkurat disse er det. På FN sin nettside forklares FNs bærekraftsmål som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. Det er nå under 10 år før målene skal være i boks, derfor må vi alle bidra for at dette skal bli optimalisert. Den bransjen jeg skal relatere til er BMW, som også er bedriften jeg skriver om til eksamen.

Målene består av 17 mål og 169 delmål, men i dette innlegget skal det kun fokuseres på de 17 målene som er:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Om du vil lese mer om alle målene og delmålene så kan du klikke deg inn på FNs sin egen nettside.

Tror du at dette kan være oppnåelige mål å ha innen 2030? eller må det mer til av oss som holder til her på jorden. Det er essensielt at alle bidrar fordi ingen vil klare dette helt alene.

Nå som du har en oversikt over de 17 målene kan vi trekke frem de målene som jeg ser på som bransjerelaterte til bilprodusenten BMW. Du kan nesten trekke inn alle utenom noen få mål til BMW, derfor vil jeg kun trekke frem tre som jeg personlig mener er godt knyttet til BMW:

  • Stoppe klimaendringene
  • Industri, innovasjon og infrastruktur
  • Ansvarlig forbruk og produksjon

Det er flere av disse målene som du kan filtrere inn til BMW, men for at dette innlegget ikke skal bli for langt. Har jeg kun valgt å snakke om akkurat disse. BMW jobber hardt og godt i kampen om en mer bærekraftig verden.

-Stoppe klimaendringene handler om bekjempe klimaendringene og ta for oss konsekvensene som vil oppstå om dette ikke skjer endringer. Den mengden klimagasser som er nå er for høy, dette kan vi se med at gjennomsnittstemperaturen har økt 1 grad siden den industrielle tidsepoken. Havnivået fortsetter å øke i en stor hastighet med at isen smelter, og dette er en konsekvens av at temperaturen har en for stor økning per dags dato.

-Industri, innovasjon og infrastruktur handler om å bygge infrastruktur som fokuser på en bærekraftig industrialisering og innovasjon. For å kunne forstå dette målet på en enkel måte så er dette målet om viktigheten i infrastruktur. Som krever investeringer av bedrifter til å endre måten de henter energi, transporter varer/produkter. Uten en god struktur i grunn vil ikke en bedrift kunne bli mer bærekraftige.

-Ansvarlig forbruk og produksjon handler om å sikre en bærekraftig produksjon. Vi har et problem som handler om at vi har et for høyt overforbruk. Dette betyr at vi må ta bedre vare på ressursene vi har og ikke bruke så mye som vi gjør. For at den fremtidige generasjonen skal ha gode levekår må tiltak som klimautslipp senkes.

BMW har nå 100% fornybar energi produksjon i fabrikkene sine i Europa. Derfor er det viktig at de forsetter denne trenden rundt i andre verdensdeler. BMW kan også ta tiltak med å senke Co2 utslipp på sine biler og satse på mer elektriske biler. Transporteringen av bilene til BMW må ta i bruk mer tog transport istedenfor lastebiltransport.

Kilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal