FNs BÆREKRAFTSMÅL

FNs BÆREKRAFTSMÅL

I dette innlegget skal vi se på hvilke av FNs bærekraftsmål som er mest bransjerelevant og hvorfor akkurat disse er det. På FN sin nettside forklares FNs bærekraftsmål som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. Det er nå under 10 år før målene skal være i boks, derfor må vi alle bidra for at dette skal bli optimalisert. Den bransjen jeg skal relatere til er BMW, som også er bedriften jeg skriver om til eksamen.

Målene består av 17 mål og 169 delmål, men i dette innlegget skal det kun fokuseres på de 17 målene som er:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Om du vil lese mer om alle målene og delmålene så kan du klikke deg inn på FNs sin egen nettside.

Tror du at dette kan være oppnåelige mål å ha innen 2030? eller må det mer til av oss som holder til her på jorden. Det er essensielt at alle bidrar fordi ingen vil klare dette helt alene.

Nå som du har en oversikt over de 17 målene kan vi trekke frem de målene som jeg ser på som bransjerelaterte til bilprodusenten BMW. Du kan nesten trekke inn alle utenom noen få mål til BMW, derfor vil jeg kun trekke frem tre som jeg personlig mener er godt knyttet til BMW:

  • Stoppe klimaendringene
  • Industri, innovasjon og infrastruktur
  • Ansvarlig forbruk og produksjon

Det er flere av disse målene som du kan filtrere inn til BMW, men for at dette innlegget ikke skal bli for langt. Har jeg kun valgt å snakke om akkurat disse. BMW jobber hardt og godt i kampen om en mer bærekraftig verden.

-Stoppe klimaendringene handler om bekjempe klimaendringene og ta for oss konsekvensene som vil oppstå om dette ikke skjer endringer. Den mengden klimagasser som er nå er for høy, dette kan vi se med at gjennomsnittstemperaturen har økt 1 grad siden den industrielle tidsepoken. Havnivået fortsetter å øke i en stor hastighet med at isen smelter, og dette er en konsekvens av at temperaturen har en for stor økning per dags dato.

-Industri, innovasjon og infrastruktur handler om å bygge infrastruktur som fokuser på en bærekraftig industrialisering og innovasjon. For å kunne forstå dette målet på en enkel måte så er dette målet om viktigheten i infrastruktur. Som krever investeringer av bedrifter til å endre måten de henter energi, transporter varer/produkter. Uten en god struktur i grunn vil ikke en bedrift kunne bli mer bærekraftige.

-Ansvarlig forbruk og produksjon handler om å sikre en bærekraftig produksjon. Vi har et problem som handler om at vi har et for høyt overforbruk. Dette betyr at vi må ta bedre vare på ressursene vi har og ikke bruke så mye som vi gjør. For at den fremtidige generasjonen skal ha gode levekår må tiltak som klimautslipp senkes.

BMW har nå 100% fornybar energi produksjon i fabrikkene sine i Europa. Derfor er det viktig at de forsetter denne trenden rundt i andre verdensdeler. BMW kan også ta tiltak med å senke Co2 utslipp på sine biler og satse på mer elektriske biler. Transporteringen av bilene til BMW må ta i bruk mer tog transport istedenfor lastebiltransport.

Kilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *