INTRODUKSJON OM STRYRINGSETTET OKR

INTRODUKSJON OM STRYRINGSETTET OKR

Nå som vi går mot del 3 i Digital markedsføring med foreleser Karl Philip Lund (E-varehandel) i føringen, skal vi starte med å se på styringsretter OKR – Objetives & Key results. Vi skal i dette dere innlegget gi deg som leser en bedre oversikt på hva en bedrift får ut av OKR og hva som kan gå feil. Dette er for å få en liten oversikt over det positive og det negative med denne typen styringsrett. Karl Philip Lund sine 4 fordeler med bruken av OKR er:

  1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedrtens strategi, Harvard Buisness Review)
  3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

https://www.bestadvisor.no/forside/strategi/

HVA ER OKR?

OKR – Objective & Key Results er et styringssett som handler om å se på mål et selskap har. Dette er for å kunne se på målene og handle ut i fra resultatene. Det er viktig å ha mål som passer bedriften for at denne formen skal gjøre sin nytte. denne typen målstyring vil gjøre det lettere å forme samarbeid og engasjement rundt konkrete målsetninger, og en bedrift vil kunne se hvilke mål som passer best før, underveis og etter strategien er i gang. En bedrift tilpasnings evne vil være å kunne forstå informasjon og gjøre endringer etter hvordan de forskjellige målene går.

OKR bygger bånd mellom ansatte og bedriten

Som Karl Philip har delt med at i følge Harvard Business Review så er 95% av ansatte faktisk usikre på hva bedritens strategi faktisk er. Så vil hjelpen av OKR minske disse tallene og ansatte vil bygge et sterke bånd til bedriften. Noe som vil gjøre at ansatte er bedre kjent med strategiene til bedriften og lettere kan jobbe med målene.

HVA KAN GÅ FEIL MED BRUKEN AV OKR?

Det som kan gå feil med bruken OKR er at målene kan være feil med at de ikke gjør noe utslag på bedriften. For mye endringer kan skape forvirring om hva faktisk bedriften ønsker å oppnå. Derfor er det viktig at målene er relevante og vanskelige å oppnå. Med andre ord, unngå enkle mål og se på mål som kan bedre bedriften.

KONKLUSJON

KILDER:

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *