Fanget opp av
Måned: juni 2021

HVORDAN VIL DIGITAL MARKEDSFØRING UTVIKLE SEG I TIDEN SOM KOMMER?

HVORDAN VIL DIGITAL MARKEDSFØRING UTVIKLE SEG I TIDEN SOM KOMMER?

I dette innlegget skal vi se på hvordan digital markedsføring vil utvikle seg i tiden som kommer. Digital markedsføring er stadig i endring. Derfor er det viktig å forstå endringer og implikasjoner. Vi kan trekke frem alt fra big data, Blockchain (kryptovaluta), personvern til endringer i forbrukeratferd. Fremtiden for digital markedsføring er spennende med alle de forskjellige mulighetene vi har. Vi kan forvente oss mer avansert teknologi i fremtiden som vil gjøre at digital markedsføring vil nå enda flere høyder.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

I dette innlegget skal det snakkes om hvordan en bedrift kan ta i bruk Instagram markedsføring. Sosiale medier har en sentral rolle i våre liv. Vi kommuniserer der og for mange bedrifter er det en god markedsførings plattform. Dette har med at du kan nå ut til mange og skape likes og kommentarer under innlegg.

 Når du skal drive med markedsføring er det viktig å se på hvilke segmenter du vil nå ut til. For er du ute etter å nå frem til f.eks. unge voksne i alderen 18-25. så vil det ikke være gunstig å forta markedsføring via f.eks. en avis. I dette segmentet her vil det være mye mer gunstig å ta i bruk et sosialt media som Instagram, snapchat, TikTok, twitter eller Facebook. Derfor vil jeg i dette innlegget fokusere på Instagram.

CASE FOR HYPOTETISK JOBBINTERVJU

CASE FOR HYPOTETISK JOBBINTERVJU

I dette innlegget skal vi se på en case som vi har fått utlevert av foreleser Marius Vetaas Thomassen. Denne casen vi skal se på her er en hypotetisk jobbintervju. Rollen vi skal se på er Markedsføringsspesialist i Amnesty International Norge.

Vi skal ta for oss tre hovedpunkter i denne casen og det er:

  • Amnesty og digitale kanaler
  • Måling og analyse av trafikk
  • Organisk søk og SEO

Amnesty og digitale kanaler

Hvilke digitale plattformer benytter Amnesty av seg i dag, og hvordan vil du identifisere og beskrive kundereisen?

Vil du her se rom for forbedringer som vil løfte Amnesty sin bruk av digitale plattformer?

Måling og analyse av trafikk

Hva vil du si er de viktigste digitale målsetningene for Amnesty i dag?

Hva er det som er viktig å analysere ved hjelp av Google Analytics på Amenesty.no?

Organisk søk og SEO

hvordan vil du karakterisere Amnesty sin synlighet i organisk søk på google? Om du søker etter et tema som er i henhold til hva Amnesty driver med, vil Amnesty dukke høyt oppe i søking via Google?

Har du noen konkrete eksempler på tiltak innenfor SEO som vil ha en positiv effekt på synligheten til Amnesty.no i organisk søk på Google?

AANGREPET MOT DEN AMERIKANSKE KONGRESSEN DEN 6. JANUAR 2021

AANGREPET MOT DEN AMERIKANSKE KONGRESSEN DEN 6. JANUAR 2021

I dette innlegget skal vi se på rollen sosiale medier og plattformer hadde i forbindelse med angrepet på den Amerikanske kongressen den 6. Januar 2021. Sosiale medier og digitale plattformer har en stor rolle i våre liv og påvirker hvordan vi tenker og føler. Sosiale medier åpner opp for enkel kommunikasjon og er lett å finne andre som mener det samme som en selv. Vi lever i en tid der masse har skjedd på noen år med pandemi som har endret livene våre og liv har gått tapt.

Angrepet mot den amerikanske kongressen blei mobilisert av Donald Trump via Twitter. Der la han ut denne sitaten:

Noe som gjorde at han ville skape reaksjoner fra velgerne sine utenfor kongressen. Dette endte med at velgerne hans faktisk gikk på angrep og dødsfall. Det endte med tilsammen 4 døde etter hendelsen, samt det blei også funnet to rørbomber i bygningen.

Flere repulikanere ønsket at Trump skulle be dem trekke seg tilbake og mente at det var Trump som tente ilden blant de som demonstrerte. Vi alle vet hvor stor påvirknings kraft personer med en form for status har. Derfor er det viktig at personer med denne statusen ikke skaper problemer som dette.